لطفا منتظر بمانید...

سخنان اخیر سید احمد سجادی

سخنانی که اخیرا از ایشان منتشر شده است
صفحه اول / سخنان

وظائف مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۸/۱۱/۲۱

در نظام دموکراسى براى استقرار حکومت ملّى و به منظور تأمین و اجراى خواست اکثریّت مردم، نمایندگان آنان‏ در مجلس گرد آمده و با توجه به نیازهاى ‏جامعه و مصالح‏ عمومى و حدّاقل موکلین خود، به تدوین قوانین و تصویب طرحها و لایحه‏ هاى قانونى مى ‏پردازند. مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملّت که بطور مستقیم و با رأى مخفى مردم انتخاب مى ‏شوند، تشکیل مى‏ گردد. اجتماع نمایندگان ملت براى وضع و تصویب قانون و امور مربوط به نمایندگى، «مجلس» نامیده مى ‏شود. مجلس شوراى اسلامى، اصلى‏ ترین رکن قانون‏گذارى و نظارتى در نظام جمهورى اسلامى ایران است. مجلس شوراى اسلامى تجسم اراده عمومى در امر حکومت و اجراى آن اراده از طریق مشورت است. مجلس شوراى اسلامى نهادى است که ریشه در آراى عمومى مردم دارد و برطبق قانون اساسى، سهم قابل توجّهى از حاکمیّت را در نظام سیاسى کشور، اعمال مى‏ کند. مجلس، مظهر اراده عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، حقوقى، قضائى مردم رقم مى‏ خورد و برنامه زندگى آنها پس از برخورد اندیشه‏ ها، نظرها، بحثها، مذاکره‏ها، تبادل افکار و سرانجام کسب اکثریت آرا به صورت قانون در مى‏ آید و پس از تأیید و تصویب شوراى نگهبان در کشور جارى مى ‏شود. قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران، بجز موارد کمى که مجمع تشخیص مصلحت قانون وضع مى‏کند، حق انحصارى مجلس شوراى اسلامى است. وضع قانون در نظام جمهورى اسلامى، به معناى تشریع قانون آن گونه که در بسیارى از مجالس کشورها متداول است نیست، بلکه بدین معناست که احکام و ضوابط اسلامى و اصول کلى الهى را در قالب مواد، تنظیم و تصویب کرده یا براى اجراى بهتر آنها برنامه‏ ریزى مى‏ کنند و تنها در موارد خاصى که ضرورت مصالح اسلامى و عمومى اقتضا کند به جعل قوانین مناسب مى ‏پردازند،که این قوانین پس از تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام به مرحله نهایى قانونیت مى ‏رسد. با توجه به اهمیت و جایگاه مجلس شوراى اسلامى و وظایف و اختیارات آن، تعطیل و توقف کار آن باعث نقصان و اختلال در حاکمیت و اداره کشور مى ‏شود، از این رو، طبق قانون اساسى، انتخابات هر دوره آن باید بیش از پایان دوره قبل برگزار شود، تا کشور هیچ گاه بدون مجلس نباشد.

عصاره عصمت

۱۳۹۸/۱۲/۰۹

زهرا (سلام ا… علیها) عصاره عصمت ، آیینه پاکی است و زلال کوثر است. ای همیشه جاری، ای بهار کوتاه، ای ترنم باران وحی، در شکوه مقام تو حیرانم که معنویت رشته‌های چادرت دست نیاز می‌آویزد و معرفت به غبار آستان خانه‌ات بوسه می‌زند. برهوت این دنیای خاکی لیاقت میزبانی چشمه سار همیشه جاری تو را نداشت. تو که در آیینه زخم‌ها و داغ‌ها و در هجران پدر، غریبانه زیستی و در وداع شبانه‌ات با پهلویی شکسته، خانه گلین را به امید آغوش پدر ترک گفتی… آنشب مدینه کشتى دریاى غم بود دریاى غم از کثرت ظلم و ستم بود آنشب شفق بهر شقایق حجله مى بست از هاله خون ، حجله روى دجله مى بست برای‌ تمام‌ کسانی‌ که‌ می‌خواهند الهی‌ زندگی‌ کنند، شما دفاع‌ از حریم‌ ولایت‌ را، زیباتر از هر کس‌ به‌ معرض‌ نمایش‌ گذاردی. خطبه‌ غَرایت‌ در مسجد مدینه، گواه‌ فصاحت‌ و بلاغت‌ بی‌نظیر تو‌ است. مضامین‌ عالی‌ خطبه ات، اسلام‌ راستین‌ را معرفی‌ کرد و اهمیت‌ ولایت‌ و امامت‌ را روشن‌‌ساخت. بنابراین بی‌دلیل نیست که بعد از شهادت ملکوتی شما، بشریت، سرگشته به دنبال مرهمی است تا زخم نبودت را در عالم فانی التیام بخشد. از این روست که هر چه انسان برای درک شما تلاش می‌کند، برکت آن بر خودش می‌تابد و این اصل وجودی نعمت شما در این دنیا است.